Πολιτικη Ποιοτητας της εταιρειας

Η ΔΕΣΜΟΣ ΑΕ έχει ορίσει ως προτεραιότητα την υιοθέτηση των ακόλουθων αρχών στηρίζοντας ταυτόχρονα σε αυτές τη στρατηγική της:

  • Πρωτοπορία στην βασική παραγωγική αποστολή της,

  • Συνεχή βελτίωση τόσο στον τρόπο εργασίας όσο και στις επιτελούμενες παραγωγικές διεργασίες, με θέσπιση στόχων που μετρούνται περιοδικά μέσω αντίστοιχων δεικτών.

  • Ικανοποίηση του πελάτη μέσω της κάλυψης των αναγκών του σε προϊόντα, αλλά και της παροχής υψηλού επιπέδου τεχνικών συμβουλών και εναλλακτικών επιλογών που ταιριάζουν στις απαιτήσεις του, που αξιολογείται με συνεχή διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας.

  • Δέσμευση για διαρκή τήρηση των Διαδικασιών και εφαρμογής της νομοθεσίας, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και απαιτούνται από το Νομικό Πλαίσιο της χώρας.

  • Συνεχή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων παραγωγής μας,

  • Ελαχιστοποίηση των λαμβανόμενων παραπόνων μέσα από διερεύνηση και άρση των αιτίων που τα προκαλούν.