Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Η προ εκτυπωτική διαδικασία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του τελικού προϊόντος.
Έτσι, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ηλεκτρονική επεξεργασία του εικαστικού και στη σωστή κατασκευή των τελάρων και των κλισέ που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτύπωση.

Οι τελευταίας τεχνολογίας μηχανές εκτύπωσης σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού και με την χρήση μιας ευρείας γκάμας υλικών προσφέρουν την δυνατότητα δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων, που ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό πελάτη.

Τα εξελιγμένα μηχανήματα ελέγχου ποιότητας με ψηφιακές κάμερες ανίχνευσης σφαλμάτων και το εξειδικευμένο προσωπικό διασφαλίζουν σταθερή ποιότητα σε όλες τις εκτυπώσεις.

Ο έλεγχος της ποιότητας γίνεται σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της παραγωγής αλλά και στο τελικό προϊόν. Χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα επιθεώρησης των ετικετών.

Όλα τα προϊόντα αποδεσμεύονται μόνο εφόσον ελεγχθούν κανονικά και διαπιστωθεί ότι ικανοποιούν τις προδιαγραφές του πελάτη.